Térítési díjak

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján a bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásért térítési díjat kell fizetni.
A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj mértékét a fenntartó önkormányzat, a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg és szabályozza rendeletbe.
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (03.03.) számú önkormányzati rendelete megállapította a bölcsődei gondozás személyi térítési díjat, valamint az étkezés térítési díjat.
Ingyenes gondozási díjra és étkezési díjra jogosultak a Gyvt. alapján:
  • a bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén a gondozását térítésmentesen kell biztosítani a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek; a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek; a három- vagy többgyermekes család gyermekének; az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek; a védelembe vett gyermek számára. 
  •  az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy; nevelésbe vették. 

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

© 2022 / Minden jog fenntartva