Bölcsődei beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre

Bölcsődei beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre

Jelentkezési lapok leadása: 2023. május 8-9-10.   8:00-16:00 közöttBugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2347 Bugyi, Széchenyi tér 13.

A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. § rendelkezik. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes, az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde a gyermekek egy éves korától tudja biztosítani a napközbeni ellátást, elsősorban a településen élő gyermekek részére, de szabad férőhelyek függvényében más településről jelentkezőket is tudunk fogadni.

A 2023/2024. nevelési év első napja: 2023. szeptember 1. Amennyiben a gyermek 2023. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, szeptembertől nem vehető fel bölcsődébe, óvodaköteles.

Jelentkezési lapok leadása: 2023. május 8-9-10.   8:00-16:00 között, Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2347 Bugyi, Széchenyi tér 13.

A felvételi kérelem benyújtásakor az alábbi iratok szükségesek:

  • kitöltött bölcsődei felvételi kérelem adatlap (jelentkezési lap),
  • mindkét szülő/törvényes képviselő munkáltatói igazolása, vagy munkáltatói szándéknyilatkozata (vállalkozó/őstermelő szülő esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik),
  • a gyermek igazolványainak fénymásolata (beleértve a születési anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát is),
  • a szülők/törvényes képviselők igazolványainak fénymásolata,
  • a jogosultságot igazoló dokumentumok fénymásolata (egyedülálló szülő ill. három vagy több gyermeket nevelő családok emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolások, GYES, GYED határozatok),
  • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben erre jogosult).

A gyermekek napközbeni ellátását – beleértve a bölcsődei ellátást- elsősorban azoknak a gyermekeknek kell biztosítani, akiknek szülei/törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Az egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, illetve akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

- ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll                  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

- a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

- az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

- a védelembe vett gyermeket.

Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a Gyvt. 43. § (3) bekezdését figyelembe véve történik a felvételi döntés.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2023. június 1.

A bölcsődei jelentkezéssel, felvétellel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken tudok tájékoztatást adni:

  • telefonszám: 06-70-651-7533
  • e-mail cím: bugyibolcsode@gmail.com
  • személyesen az intézményben (előzetes időpontegyeztetés szükséges).

Bugyi, 2023. január 31.                                               

Tóth Veronika, intézményvezető

Vissza

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

© 2022 / Minden jog fenntartva