BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 
A 2024/2025-ÖS NEVELÉSI ÉVRE


A bölcsődei ellátásról, a gyermekek felvételének rendjéről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. § rendelkezik.
A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes, az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.
A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde elsősorban a településen élő gyermekek részére biztosítja a napközbeni ellátást, de szabad férőhelyek függvényében más településről jelentkezőket is tudunk fogadni.
A 2024/2025. nevelési év első napja: 2024. szeptember 1.
Amennyiben a gyermek 2024. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, szeptembertől nem vehető fel bölcsődébe, óvodaköteles.

Jelentkezési lapok leadása:
2024. május 7- 8-9.  
9:00-16:00 között

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde
(2347 Bugyi, Széchenyi tér 13.)

 
A felvételi kérelem benyújtásakor az alábbi iratok szükségesek:
  • kitöltött bölcsődei felvételi kérelem adatlap (jelentkezési lap),
  • mindkét szülő/törvényes képviselő munkáltatói igazolása, vagy munkáltatói szándéknyilatkozata (vállalkozó/őstermelő szülő esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik),
  • a gyermek igazolványainak fénymásolata (beleértve a születési anyakönyvi kivonatot, TAJ kártyát is),
  • a szülők/törvényes képviselők igazolványainak fénymásolata,
  • a jogosultságot igazoló dokumentumok fénymásolata (egyedülálló szülő ill. három vagy több gyermeket nevelő családok emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolások, GYES, GYED határozatok),
  • külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (amennyiben erre jogosult).
A bölcsődei jelentkezési lap a www.csemetebolcsode.hu oldalról letölthető, vagy személyesen a bölcsődében átvehető.

A gyermekek napközbeni ellátását – beleértve a bölcsődei ellátást- elsősorban azoknak a gyermekeknek kell biztosítani, akiknek szülei/törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Az egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, illetve akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:
- ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -
       - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult              gyermeket,
             -a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
             - az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
- a védelembe vett gyermeket.

Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a Gyvt. 43. § (3) bekezdését figyelembe véve történik a felvételi döntés.

 
A jelentkezések elbírálásának határideje: 2024. május 31.
 
A bölcsődei jelentkezéssel, felvétellel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken tudok tájékoztatást adni:
  • telefonszám: 06-70-651-7533
  • e-mail cím: bugyibolcsode@gmail.com
  • személyesen az intézményben (előzetes időpontegyeztetés szükséges).
                                                                      Tóth Veronika, intézményvezető

 

           NYÍLT NAPOK A CSEMETE BÖLCSŐDÉBEN

 

Nyílt napokra várjuk a bölcsődénk iránt érdeklődő szülőket
2024. április 16-17-én, 10-11 óra között.


A nyílt napok során a szülők betekintést nyerhetnek a bölcsődei napirendbe, megnézhetik a csoportokat, a játszóudvart, megismerhetik a kisgyermeknevelőket, kérdéseiket személyesen tehetik fel.

A nyílt napra előzetes regisztráció szükséges 2024. április 2-15. között a bölcsőde e-mail címén, név és telefonszám megadásával (bugyibolcsode@gmail.com).

Tóth Veronika, intézményvezető

 
 

                                      Bölcsődék Napja 2024

2024. április 22-én, hétfőn 
nevelés-gondozás nélküli nap lesz a Csemete Bölcsődében.

A „Bölcsődék Napja” a bölcsődében április 21. (vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanapon tartott) minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. A nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 43. §.)

 Bugyi, 2024. február 8. 

                        Tóth Veronika, intézményvezető

Bölcsőde nyári zárása 2024-ben

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (01.18.) határozata alapján a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde nyári zárva tartásának idejét az alábbiak szerint határozta meg:

 2024. július 29 – augusztus 23. között a bölcsőde zárva tart.

Nyitás napja: 2024. augusztus 26. hétfő.

Bugyi, 2024. január 30.

                                                Tóth Veronika, intézményvezetőHírek, események

dgys_gyik_kreativ_16_9 1

Digitális médiaműveltség Szülőknek Program

2022.12.20.

A Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája keretében működő programban az ország számos Digitális Jólét Pontján elérhetőek azok a mentorok, akik tizenegy különböző témakörben tartanak szülőknek szóló médiaműveltség-tanfolyamokat.A linken elérhető a program leírása, egy térképes kereső, és a mentorok kézikönyvéből a digitális generációkról, médianevelésről szóló fejezet.

Megnézem
12

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

© 2022 / Minden jog fenntartva